Kapsalon_binnen_2

Prijzen

knippen/drogen €  18,00
knippen/drogen/wassen €  20,50
kinderen t/m 12 jaar €  15,00
majirel (permanent kleuring, incl. nabehandeling) €  40,00
diacolor (semipermanent kleuring, incl. nabehandeling) €  40,00
folie's kort haar, vanaf €    9,50
folie's lang haar, vanaf €  14,50
kleurtoeslag lang haar (majirel, diacolor, interphase)
omvorming (dulcia, interphase) incl. knippen €  80,00